Förhandling om nya hyror 2021

Nu kommer Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen att påbörja förhandlingarna om de nya hyrorna för 2021. 

När förhandlingarna är klara får du information om din nya hyra tillsammans med din hyresavi.