Seniorboende – Nivågången     3 r o k   92 m2   Hyra 8.242 kr/mån