Förhandling om nya hyror 2021

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen ang. hyran fr o m 1 januari 2021.

Gnesta – 0,75% 

Trosa/Vagnhärad – 1,5% för lägenheter med varmhyra och 1,2% för lägenheter med kallhyra.

Nyköping – Överenskommelse har ännu ej träffats.