Fastigheter Gnesta

Stora Torget 1 Stora Torget 1 11 lägenheter + lokaler
 Östra Storgatan 12 2 lägenheter + lokaler
 Nivågången 1 – 30 49 lägenheter
Platågången Platåvägen 2 8 lägenheter + lokaler
Platågången Platåvägen 9 – 29 60 lägenheter
Klicka för foto på Ringvägen Ringvägen 22 lokaler
Klicka för foto på Platåvägen Platåvägen  31 – 67 19 lägenheter